PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BÂRNOVA

Naşterea Sfintei
Fecioare Maria
Biserica romano catolica Barnova Biserica
Romano-Catolică Bârnova

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BÂRNOVA

Porumbel parohia romano catolica Barnova
PROIECTUL Descoperă bucuria care stă ascunsă în donația ta!
STADIUL LUCRĂRILOR Se înalță cu ajutorul Domnului
LUCRĂM Cu ajutorul dumneavoastră
PENTRU VEȘNICIE Lucrăm
TEMELIA DEO GRATIAS
PLACA Prinde contur
Crește bucuria! Cu ajutorul dumneavoastră
SE ÎNALȚĂ
Fii o caramida pentru o Biserica vie

Parohia Romano-Catolice „Nașterea Sfintei Fecioară Maria” din Bârnova, având partener corul „Juvenes Ecclesiae” al Catedralei Romano-Catolice din Iași, lansează proiectul de suflet: „Fii o cărămidă pentru o Biserică vie”.

Trăim într-o lume în permanentă mișcare, într-o continuă fugă.

Într-o lume cu temeri din ce în ce mai multe.

Primim știri, citim titluri și... alergăm.

Devenim empatici, devenim donatori, devenim sponsori, devenim orice.

Dar noi, noi ce devenim?

În alergarea noastră după „a avea”, uităm de sensul lui „a fi”, iar în goană nebună, lăsăm în următorul suflet, sentiment, divin.

Devenim „avem”, în loc de „suntem”.

Proiectul de suflet „Fii o cărămidă pentr o Biserică vie”, nu caută donatori, nu caută sponsori, dar te caută pe tine.

Ca tu, să iei o cărămidă din frumosul tău suflet, și să o așezi pentru totdeauna într-o biserică, în Casa Domnului. Iar acea biserică va deveni vie.

Pentru că, o cărămidă a sufletului tău, alături de încă 49.999 de cărămizi, din tot atâtea suflete, va construi lăcaș veșnic Domnului.

O cărămidă așezată o peste alta, poate construi ziduri, sau poate zidi veșnicia.

Ori acesta este proiectul nostru de suflet: a construi veșnicia. Iar prin efortul nostru, al tuturor, vom fi cărămizi vii ai aceste veșnicii. Nu zid, dar zidire.

Iar în această casă zidită Domnului, din atâtea mii de cărămizi de „suflete”, vei fi amintit mereu, în rugăciune.

Și când vei pași pragul bisericii, te vei simți „acasă”, căci TU erai deja acolo, tocmai prin cărămida oferită.

Iti mulțumim.

Aceasta pânză albă ce acoperă frumoasa construcție, este formată din 50.000 de caramizi. Cu fiecare cărămidă oferită, un colțișor din această pânză va dispărea și va lăsa să se vadă frumusețea Casei Domnului. Începând de la bază până la crucea ce străjuie cerul.

În fiecare săptămână va fi editată sau nouă imagine actualizată pentru a vedea și tu cum suflet peste suflet înălța frumosul.

Așadar, adu-ți și tu contribuția rupând o cărămidă din sufletul tău, prin suma minimă de 25 lei/ 5 euro.

Conturile bancare sunt deschise la BCR -

Beneficiar: PAROH ROM CAT SF FECIOR MARIA

CIF 38369448

IBAN CONT LEI: RO98RNCB0685156874450001

IBAN CONT EURO: RO92RNCB0175156874450001

SWIFT: RNCB ROBU

Dacă dorești să contribui în contul de LEI, poți scana direct codul QR din imaginea de mai jos.

Pentru mai multe informații legate de comunitate, vizitează site-ul parohiei: https://parohiabarnova.ro/

 

EN

The Roman-Catholc parish "Nativity of Saint Mary" from Barnova, partnering with the "Juvenes Ecclesiae" choir of the Roman-Catholic Cathedral from Iasi, is launching the heartwarming project "Be a stepping stone for a living Church".

We live in a world in perpetuum motion, in constant rushing.

We live in a world with ever growing fears.

We watch the news, we read headlines and... we start running.

We become more generous and empathic, givers, sponsors, we become anything.

But what do WE, ourselves, grow into? In our race for "having", we forget the meaning of "being", and so in our maddening galop, we leave behind souls, feelings, and the divine.

We become "having", rather than "being".

The heartening project "Be a cornerstone for a living Church", is not looking for donors, nor sponsors, but it is looking for you. So that you can, with the strenght of the cornerstone of your own soul, together with 49,999 other cornerstone, from as many souls, build an eternal place for the Lord.

Brick by brick, on on top of the other, can build walls, or it can build eternity. And this is the purpose of our moving project: to build eternity. And through each of our efforts, we will be live cornerstones of this eternity.

Not a wall that separates, but a building that protects. And in this house raised for the Lord, from so many cornerstones of souls, you will always be remembered, in praying. When you will step inside the church, you will feel "at home", because YOU were already there, it was already inside your soul. We thank you.

The white canvas that covers this beautiful construction, is formed of 50,000 cornerstones. With each cornerstone, a part of this white canvas will disappear and will reveal the beauty of the Lord's House. Beginning from the base up until the cross that keeps watch over the sky.

Every week a new updated image will be edited in order to show you how a soul next to another soul reveals beauty.

You can so bring your contribution with a cornerstone of your soul with a minimum amount of 25 LEI/ 5 EURO.

Both accounts are open at BCR (Banca Comercială Română) Beneficiary: PAROH ROM CAT SF FECIOR MARIA

CIF 38369448

IBAN code for LEI: RO98RNCB0685156874450001

IBAN code for EURO: RO92RNCB0175156874450001

SWIFT: RNCB ROBU

For the LEI account, you can directly scan the QR code from the image below.

For more informations about the community, visit the parish website: https://parohiabarnova.ro/

Postat pe: 21-03-2022 Distribuie Nr. vizualizari: 483
biserica parohia romano catolica barnova
Copyright © 2020 | Parohia Romano-Catolică Bârnova. Toate drepturile rezervate.
Developed and designed by logo-weblama