PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BÂRNOVA

Naşterea Sfintei
Fecioare Maria
Biserica romano catolica Barnova Biserica
Romano-Catolică Bârnova

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BÂRNOVA

Porumbel parohia romano catolica Barnova
PROIECTUL Descoperă bucuria care stă ascunsă în donația ta!
STADIUL LUCRĂRILOR Se înalță cu ajutorul Domnului
LUCRĂM Cu ajutorul dumneavoastră
PENTRU VEȘNICIE Lucrăm
TEMELIA DEO GRATIAS
PLACA Prinde contur
Crește bucuria! Cu ajutorul dumneavoastră
SE ÎNALȚĂ
Rozariu zilnic pentru sfarsitul pandemiei

Cel mai frumos lucru e să recităm zilnic, totdeauna, Sf. Rozariu. Dacă nu aţi făcut asta până acum, puteţi începe din luna Mai. Este o practică pioasă foarte recomandată.

Recitării Sf. Rozariu îi sunt legate vreo 20 de promisiuni. Sf. Alfons Maria de Liguori (1696-1787) spunea că mântuirea sufletului său depindea de această practică mariană. Sf. Pius din Pietrelcina (1887-1968) recita Sf. Rozariu în continuu; era vorba de un rozariu viu şi continuat. Sf. Ioan Paul II (1921-2005), al cărui motto „Totus tuus“ (Sunt cu totul al tău, Marie) a fost luat din „Tratatul adevăratei devoţiuni către Sf. Fecioară“ al Sf. Ludovic Grignon de Montfort (1673-1716) «Sunt cu totul al tău şi tot ceea ce am ţie îţi aparţine».
Pentru a trăi frumos luna Mai, în fiecare zi, putem citi o meditaţie şi să recităm Sf. Rozariu.

„Marie, care ai intrat în lume fără prihană, dobândeşte-mi de la Dumnezeu harul să pot ieşi fără vină“.

Binecuvântările Sf. Rozariu

1. Păcătoşii vor fi iertaţi.
2. Sufletele însetate (de credinţă) vor fi mulţumite.
3. Cei care sunt înlănţuiţi (de ispite şi patimi) vor fi eliberaţi.
4. Cei care plâng (păcatele, nedreptăţile), îşi vor afla fericirea.
5. Cei care sunt ispitiţi vor găsi pacea.
6. Cel sărac va găsi ajutor.
7. Persoanele consacrate se vor îndrepta.
8. Cei lipsiţi de învăţătură (creştinească) vor fi instruiţi.
9. Cel mândru va învăţa să-şi depăşească orgoliul.
10. Răposaţii (sufletele sfinte din Purgator) vor fi mângâiate în suferinţele lor prin ele.

 Beneficiile Sf. Rozariu


1. Treptat ne oferă o cunoaştere perfectă a lui Isus.
2. Ne purifică sufletele, ne curăţă de păcat.
3. Ne dă biruinţă împotriva tuturor duşmanilor noştri.
4. Ne ajută să practicăm virtutea (credinţa, speranţa şi dragostea).
5. Aprinde în noi iubirea faţă de Domnul Isus.
6. Ne îmbogăţeşte de haruri şi merite.
7. Ne procură harurile necesare ca să ne putem plăti toate datoriile noastre faţă de Dumnezeu şi aproapele nostru; ne obţine toate harurile necesare de la Dumnezeu.

Indulgenţele oferite prin recitarea Sf. Rozariu

 Indulgenţele plenare au ca rod ispăşirea pedepselor temporare pentru păcatele deja iertate prin Taina Spovezii; se pot aplica pentru propria persoană sau pentru sufletele din Purgator. Indulgenţa parţială şterge o parte a pedepsei vremelnice ce se cuvine în urma săvârşirii păcatelor; indulgenţa plenară şterge cu totul această pedeapsă vremelnică. Ambele Indulgenţe sunt obţinute prin lucrarea Bisericii în virtutea puterii de a lega şi a dezlega ce i-a fost acordată de Mântuitorul Isus Cristos.

Pentru dobândirea Indulgenţei plenare, credincioşii, într-un spirit de căinţă autentică, trebuie să fie spovediţi şi să primească Sfânta Împărtăşanie şi să se roage după intenţiile Sfântului Părinte Papa, îndepărtându-se personal de orice formă de păcat, chiar şi de cel venial.

Iată şi indulgenţele generale oferite credincioşilor care recită Sf. Rozariu. Se oferă indulgenţa plenară celui credincios care recită cu evlavie Sf. Rozariu în biserică sau într-un loc public de rugăciune, într-o asociaţie de pietate şi în chip deosebit atunci când mai mulţi credincioşi se reunesc pentru un scop bun; se uneşte acestei rugăciuni, atunci când e făcută de Papa, şi transmisă la tv sau la radio. În alte împrejurări, indulgenţa e parţială. Pentru indulgenţa plenară anexată recitării Sf. Rozariu sunt stabilite aceste norme: e suficientă recitarea unei singure părţi, dar cele 5 mistere trebuie să fie recitate fără întrerupere; rugăciunii vocale trebuie să i se adauge pioasa meditare a Misterelor; în recitarea publică, Misterele vor fi enunţate clar şi limpede; însă în cea privată e suficient dacă cel credincios adaugă rugăciunii vocale meditarea Misterelor.

„Să ştii că dincolo de multele indulgenţe aplicate Rozariului meu, eu adaug multe altele, la fiecare rozariu, pentru cei care îl recită fără a fi în păcat de moarte, îngenuncheaţi cu evlavie, iar celor care perseverează în devoţiunea Sf. Rozariu, cu practicile şi meditaţiile lor, ca recompensă pentru această practică frumoasă, le voi obţine, la sfârşitul vieţii, deplina iertare a pedepsei şi a vinovăţiei tuturor păcatelor sale. Asta să nu ţi se pară de necrezut: pentru mine e uşor, fiind Maica Regelui cerurilor, de El numită plină de har; întrucât sunt plină de har pot să-l revărs şi asupra fiilor mei preaiubiţi“.

  Promisiunile Maicii Domnului pentru cei care poartă cu devoţiune Sf. Rozariu

 Cei care poartă asupra lor cu evlavie Sf. Rozariu:

1) vor fi conduşi de mine la Fiul meu.
2) vor fi ajutaţi de mine în acţiunile lor.
3) vor învăţa să iubească Cuvântul lui Dumnezeu şi Cuvântul îi va face liberi; nu vor mai fi sclavi.
4) îl vor iubi tot mai mult pe Fiul meu.
5) vor avea o cunoaştere tot mai profundă despre Fiul meu în viaţa lor cotidiană.
6) vor avea o dorinţă profundă pentru a se îmbrăca cu decenţă ca să nu-şi piardă virtutea modestiei.
7) vor creşte în virtutea castităţii.
8) vor avea o cunoaştere mult mai profundă a păcatelor lor şi vor căuta să-şi îndrepte sincer viaţa.
9) vor avea o dorinţă profundă pentru a răspândi mesajul de la Fatima (1917).
10) vor experimenta harul mijlocirii mele.
11) vor avea pace în viaţa lor de fiecare zi.
12) vor fi copleşiţi de o dorinţă profundă de a recita Sf. Rozariu şi a de medita misterele.
13) vor fi mângâiaţi în momentele de tristeţe.
14) vor primi puterea de a lua decizii înţelepte iluminate de Duhul Sfânt.
15) vor fi pătrunşi de dorinţă profundă de a purta obiecte binecuvântate.
16) vor venera Inima mea Neprihănită şi Preasfânta Inimă a Fiului meu, Isus.
17) nu vor rosti numele lui Dumnezeu în zadar.
18) vor avea o compasiune profundă faţă de Cristos Răstignit şi vor creşte în iubirea lor faţă de El.
19) vor fi vindecaţi de boli fizice, mintale şi emoţionale.
20) vor ava pace în propriile familii.

Iubiţi-o pe Maica Domnului şi faceţi-o iubită (şi de alţii). Recitaţi totdeauna Sf. Rozariu

(Sf. Pius din Pietrelcina)

Postat pe: 04-05-2021 Distribuie Nr. vizualizari: 463
biserica parohia romano catolica barnova
Copyright © 2020 | Parohia Romano-Catolică Bârnova. Toate drepturile rezervate.
Developed and designed by logo-weblama